Zaradi velikega števila poškodovanih oz. uničenih učbenikov, ki jih nekateri učenci vsako leto vrnejo v šolski učbeniški sklad, smo se že lansko šolsko leto odločili, da bomo vse učbenike ovijali v šoli. V ta namen smo kupili napravo za ovijanje in posebne ovitke, ki imajo daljši rok trajanja od navadnih.
Lani avgusta nam je uspelo oviti učbenike od 2. do 6. razreda, letos pa smo ovili še vse učbenike od 7. do 9. razreda. Ovili nismo le Glasbenih slikanic za 2. in 3. razred (zaradi formata).
Lansko šolsko leto ste za delno kritje stroškov ovijanja starši učencev od 2. do 6. razreda prispevali 5 eur na družino, kar je bilo sprejeto na 1. seji sveta staršev, 20. 9. 2018. Hvala.

Na korespondenčni seji Sveta staršev , ki je potekala od 26. – 30. 9. 2019, so predstavniki staršev soglašali s predlogom, da za ovijanje učbenikov letos prispevate
starši učencev od 2., 8. in 9. razreda, in sicer 5 eur na družino. Znesek vam bomo obračunali na položnici za mesec oktober.

HVALA za vaš prispevek!

Ob vračilu poškodovanih oz. uničenih učbenikov pa bo šola tudi v bodoče zaračunala odškodnino, zato učence in starše prosimo, da z učbeniki, ki so last šole, ravnate odgovorno. Na učbenike in ovitke tudi ni dovoljeno lepiti nalepk; listič z imenom in priimkom učenca le previdno namestite pod folijo. Nazorna navodila si lahko ogledate na spletni strani šole v prispevku NAVODILA ZA RAVNANJE Z UČBENIKI.
Redno tudi čistite torbe, saj se nekateri učbeniki vrnejo zelo umazani.
skrbnica šolskega učbeniškega sklada                                                                                                                                                                              ravnatelj
Andreja Peklaj Zibelnik                                                                                                                                                                                                   Gregor Pečan

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)