Vabimo vas na 8. sejo sveta Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

V ČETRTEK, 7. JUNIJA 2018 OB 16.30

V ZBORNICI MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje sveta zavoda
z dne 27. 3. 2018.
3. Obravnava predlaganih sprememb v Pravilih šolskega reda zavoda in v Hišnem redu zavoda.
4. Obravnava pritožb glede sprejema otrok v vrtec.
5. Razno.

Predsednica sveta zavoda
Mihaela Mekše l.r.

Gradivo:

Vabilo na 8. sejo sveta zavoda

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)