Vabimo vas na 2. sejo Sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

V SREDO, 30. MAJA 2018 OB 18.30 URI
V UČILNICI ZGODOVINE

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 27.9.2017.
3. Obravnava predloga cenika dodatnih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19.
4. Obravnava predlaganih sprememb v Pravilih šolskega reda zavoda.
5. Razno, pripombe in predlogi staršev.

Predsednik staršev zavoda
Jure Rabič, l.r.

Gradivo:

 

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)