Vabimo vas na 5. sejo sveta zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v SREDO, 27. SEPTEMBRA,

OB 18.30 URI V ZBORNICI  MATIČNE ŠOLE

JANKA MODRA, DOL  PRI  LJUBLJANI

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika  4. seje sveta zavoda z dne 12.6.2017.
  3. Obravnava in sprejem Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 .
  4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18.
  5. Sestava in potrditev delovne skupine za spremembo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 24/2012) s spremembami.
  6. Pobude in predlogi članov sveta.

 

Predsednica Sveta zavoda:

Mihaela Mekše, l.r.

 

Gradivo:

VABILO NA 5. SEJO SVETA ZAVODA

K točki 2: Zapisnik 4. seje Sveta zavoda

K točki 3:  Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17

K točki 4: Letni delovni načrt za šol. leto 2017/2018LDN vrtca 2017-18

(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1)