Vabimo vas na 4. sejo Sveta staršev Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

V SREDO,  14.  JUNIJA 2017  OB 17.00 URI

V UČILNICI ZGODOVINE

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev z dne 15.3.2017.
  3. Obravnava predloga cenika dodatnih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18.
  4. Obravnava predlaganih sklepov sprememb v aktih zavoda.
  5. Razno, pripombe in predlogi staršev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Predsednik Sveta staršev zavoda

                                                                                         Jure Rabič, l.r.

Gradivo:

Vabilo na 4. sejo sveta staršev – junij 2017

K točki 2: Zapisnik 3. seje sveta staršev 2016-2017

K točki 3: Cenik delovnih zvezkov za šol. leto 2017-2018

K točki 4: Predlagani sklepi za spremembe v aktih zavoda OŠ Janka Modra

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)