Mentorici Ekološkega krožka,  Tatjana Tomašič in Romana Vrhovec, sva se 19. in 20. 4. 2017 udeležili 2. slovenskega kongresa o vodah v Podčetrtku.  Na kongresu je bilo poudarjeno, da je voda naša skupna, javna dobrina. Pri ravnanju z njo je treba upoštevati veliko nasprotu­jočih si interesov, predvsem pa moramo upoštevati hidrološki cikel, ekološke lastnosti vodnega prostora, sedanji družbeni in gospodarski standard ter ra­zvojno varstvene cilje. Na 2. slovenskem kongresu so strokovnjaki s področja voda državljanom podali svoja dognanja glede upravljanja in go­spodarjenja z vodo v Sloveniji. Cilj je vzpostavitev učinkovitejšega sistema, to je izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upravljati z vodo kot trajnim virom in zmanjševati poplavno ogroženost. Izpostavili so po­men vode v krajini, pretehtali uspešnost in pomanjkljivost našega upravljanja in gospodarjenja z vodo, ustreznost in kakovost tehničnih rešitev, načine trajnostne rabe voda, pomen vodnih ekosistemov, obravnavali so kakšna je naša varnost, povezana z različnimi rabami voda ter kolikšna je naša prilagojenost in odpornosti pred nevarnostmi, povezanimi z vodo. V okviru kongresa sem kot mentorica »vodnih detektivov OŠ Janka Modra« predstavila naš prispevek k spoznavanju in varovanju voda. Poudarila sem, da se učenci  pri raziskovalni nalogi razvijajo na različnih področjih. Naučijo se sodelovati, izmenjati mnenja, opazovati okolico in organizme, določati in spoznavati različne organizme ter ravnati z njimi, oceniti razmere v okolju, iz vsega raziskanega izluščiti bistvo, analizirati in zapisati rezultate in oblikovati nalogo.

Na kongresu smo praznovali tudi 70-letnico VODARSKE JAVNE SLUŽBE v Sloveniji ter 20-letnico izdelovanja raziskovalnih, literarnih in likovnih del osnovnošolcev v natečajih VODNI DETEKTIV.  Ogledali smo si tudi Retrospektivno razstavo, kjer je bilo predstavljeno delo nagrajenih šol.

Retrospektivna razstava VODNI DETEKTIV bo v maju gostovala na OŠ J. Modra, kjer si jo lahko ogledate.  

Naša šola se je v času 20 letnega delovanja Vodnega detektiva,  raziskovalnega projekta udeležila 18 krat in dobila  kar 12 krat nagrado ali pohvalo ( to je največ pohval in nagrad med vsemi šolami v Sloveniji). Za uspešno sodelovanje smo na svečanem dogodku dobili posebno priznanje.

Tatjana Tomašič

 

 

 

(Skupno 747 obiskov, današnjih obiskov 1)