Vabimo vas na  3. sejo sveta Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo V PONEDELJEK, 27. MARCA 2017  OB 17.30 URI V ZBORNICI  MATIČNE ŠOLE JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta zavoda z dne 29.9.2016.
 3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto.
 4. Obravnava Finančnega načrta zavoda za leto 2017.
 5. Obravnava in sprejem poročila o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda.
 6. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.
 7. Obravnava in oblikovanje soglasja k spremembam sistemizacije delovnih mest zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, v delu, ki se nanaša na knjižnico Jurija Vege.
 8. Obravnava in potrditev sprememb Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta.
 9. Razno.
 10. Določitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2016.

Predsednica sveta zavoda

Mihaela Mekše l.r.

 

Gradiva:

 • Vabilo na 3. sejo sveta zavoda
 • [ddownload id=”6021″ style=”link” text=”Zapisnik 2.seje”]
 • [ddownload id=”6025″ style=”link” text=”Računovodsko in poslovno poročilo”]
 • Finančni načrt
 • [ddownload id=”6029″ style=”link” text=”Poročilo o obsegu in kakovosti sodelovanja z organi zavoda”]
 • [ddownload id=”6031″ style=”link” text=”Samoevalvacija”]
 • [ddownload id=”6033″ style=”link” text=”Mnenje sindikata Sviz”]
 • [ddownload id=”6035″ style=”link” text=”Mnenje sindikata VIR”]
 • [ddownload id=”6039″ style=”link” text=”Opis delovnih mest”]
 • [ddownload id=”6041″ style=”link” text=”Organigram delovnih mest “]
 • [ddownload id=”6077″ style=”link” text=”Sprememba pravilnika o notranji organizaciji”]
 • [ddownload id=”6043″ style=”link” text=”Pravila šolskega reda”]
 • [ddownload id=”6045″ style=”link” text=”Vzgojni načrt”]

 

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)