SUBVENCIJA PREHRANE

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 in 40/2011) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012).

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

 

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Subvencija malice

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

 

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino.

 

Subvencija kosila

S 1. 1. 2016 je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 57/2015.

Od 1. 1. 2016 tako pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

  • do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji — subvencija pripada v višini cene kosila;
  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji — subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji — subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.
Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo Priznana pravica do kosila v deležu
1. do 18% 1
2. nad 18% do 30% 0,70
3. nad 30% do 36% 0,40

 

Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada subvencija za kosilo.

 

Za vsa morebitna vprašanja sem vam na voljo v času uradnih ur:

SREDA: 10.30 – 11.30

ČETRTEK: 10.30 – 11.30

Svetovalna delavka, Mateja Grčar

(Skupno 95 obiskov, današnjih obiskov 1)