SREDA, 30. SEPTEMBRA 2015 OB 16.30 URI V UČILNICI ZGODOVINE

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

2. Konstituiranje Sveta staršev (izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta staršev).

3. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 51. seje sveta staršev z dne 17. 06. 2014.

[ddownload id=”4402″ style=”link” text=”KLIK”]

4. Volitve dveh nadomestnih predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda.

5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16.

[ddownload id=”4403″ style=”link” text=”KLIK 1″]       [ddownload id=”4405″ style=”link” text=”KLIK 2″]

6. Razno, pripombe in predlogi staršev.

[ddownload id=”4411″ style=”link” text=”VABILO”]

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)