OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani je od šol. leta 2008/09 vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Projekt Zdrava šola na šoli aktivno živi. Vanj so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni sodelavci. Za načrtovanje in evalvacijo projektov skrbi šolski tim, ki ga sestavljajo strokovni delavci šole in zunanji člani.

Na šoli izvajamo različne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo uresničevati 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol.

Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo šole poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V zadnjih letih smo imeli naslednje »rdeče niti«:

 • Zdravi pod soncem (2008/09)
 • Odnosi.si (2009/10: 2010/2011)
 • Odnos.si – zmanjševanje neenakosti (2011/12)
 • Vrednote (2012/13)
 • Medgeneracijsko sodelovanje (2013/14)
 • Duševno zdravje (2014/15)

Poleg izbrane obravnavane teme na šoli razvijamo tudi svoj specifične projekte – glede na svoje potrebe in možnosti.

Aktivnosti v okviru projekta ‘Zdrava šola’

Rdeča nit Mreže zdravih šol v šolskem letu 2014/15 je “duševno zdravje”. V okviru rdeče niti na matični in podružničnih šolah v tem šolskem letu prioritetno razvijamo dejavnosti prostovoljstva in učenja socialnih veščin.

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2013/2014:

Klub Zdrave šole – učenci razredne stopnje na PŠ Dolsko, pod mentorstvom učiteljic, tekom šolskega leta sodelujejo pri predlogih in izvedbi dejavnosti povezanih z zdravjem ter raziskujejo in spoznavajo različne vidike zdravega načina življenja ter negativnih posledic na zdravje v šolskem in širšem okolju. Preko kotička Zdrave šole informirajo in o svojih ugotovitvah, povezanih z zdravim slogom življenja ter obveščajo tudi ostale vrstnike in njihove starše.

Prostovoljstvo

 • pomoč učencem razredne stopnje, ki imajo težave z branjem (6.-9.r)
 • pomoč otrokom v podaljšanem bivanju pri opravljanju domače naloge in učenju (6.-9.r)

Delavnice za krepitev duševnega zdravja učencev

 • ‘Jaz in drugi’ – delavnice na temo samopodobe in socialnih veščin (1. – 5.r)
 • Nasilje v družini (5.r)
 • Nasilje med vrstniki (6.r)
 • Preventivne delavnice na področju preprečevanja odvisnosti od prepovedanih drog ter delavnica o kajenju (7.r)
 • Delavnica o spolnosti (8.r)
 • Delavnica ‘odraščanje’ (9.r)

Medgeneracijsko sodelovanje

 • obiskovanje in nastopi otrok za starejše občane
 • ‘Vsi drugačni-vsi enakopravni’ – srečanja, dejavnosti, delavnice v sodelovanju z Društvom NOVI PARADOKS
 • pomoč pri delitvi novoletnih paketov Rdečega križa
 • odrasli igrajo za otroke
 • prireditev za upokojence in Zvezo borcev
 • projekt ‘Povezujmo generacije’
 • izdelovanje daril za obdarovanje starejših
 • obisk in obdarovanje starejših v decembrskem času
 • računalniško opismenjevanje starejših – Simbioza

Zdrava prehrana in dobre prehranjevalne navade

 • projekt ‘Shema šolskega sadja’ – enkrat tedensko razdeljevanje lokalno pridelanega sadja in zelenjave v času odmorov
 • ‘Slovenski tradicionalni zajtrk’
 • projekt ‘Bonton pri jedi’ – z namero učence spodbujati h kulturnemu uživanju hrane in zagotavljanju mirnega okolja v času obrokov. Učenci pri razrednih urah izdelajo pravila kulturnega obnašanja pri prehranjevanju, na šolski skupnosti sprejmejo skupna pravila in v podaljšanem bivanju naredijo brošure o bontonu.
 • promocija hidracije – informiranje o vplivu vode na naš organizem, posredovanje zanimivosti o vodi, ozaveščanje učencev o pomenu pitja zadostnih količin vode za naše zdravje ter boljše umske in fizične sposobnosti.
 • ‘Jaz in sladkorna bolezen’ – tekmovanje o znanju o sladkorni bolezni (predmetna stopnja)
 • izdelava uravnoteženih jedilnikov
 • načelo treh žlic/ grižljajev (1.-5.r)
 • predavanja o zdravi prehrani, skrbi za zdravje, higieno in zobe

Dopolnilne športne in rekreativne dejavnosti

 • minuta za zdravje
 • rekreativni odmor

Ekologija in okoljsko osveščanje

 • ločevanje odpadkov v razredu,
 • zbiranje porabljenih kartuš,
 • skrb za čisto okolico šole ter šolskih prostorov,
 • akcija zbiranja odpadnega papirja,
 • varčevanje z vodo in elektriko ter varčevanje s papirjem.

Maja Cerar, koordinatorica projekta Zdrava šola

(Skupno 955 obiskov, današnjih obiskov 1)