Vabimo vas na 15. sejo sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v SREDO, 22. MARCA 2023, ob 18. uri,

v zbornici matične šole na Vidmu 17, Dol pri Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje sveta zavoda z dne 23. 11. 2022, 13. (korespondenčne) seje, ki je potekala od 9. 1. 2023 do 11. 1. 2023 in 14. (korespondenčne) seje, ki je potekala od 21. 2. do 24. 2. 2023.
  3. Obravnava in sprejem Letnega poročila o delu zavoda, katerega del je tudi poročilo o uresničevanju LDN za preteklo šolsko leto.
  4. Obravnava in sprejem Finančnega načrta zavoda za leto 2023, ki vsebuje tudi kadrovski načrt.
  5. Obravnava in sprejem poročila o sodelovanju ravnatelja z organi zavoda.
  6. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.
  7. Pobude in predlogi članov sveta ter razno.
  8. Delovna uspešnost ravnatelja.

Predsednica sveta zavoda

Erika Frantar

 

Vabilo na 15. sejo sveta zavoda marec 2023

Gradiva: 

K točki 2: Zapisnik 12. seje Sveta zavoda_23. 11. 2022 

Zapisnik 13. (korespondenčne) seje Sveta zavoda

Zapisnik 14. (korespondenčne) seje Sveta zavoda

K točki 3: Letno poročilo o delu zavoda

K točki 4: Finančni načrt 2023 

Kadrovski načrt 2023

K točki 5: Poročilo o obsegu in kakovosti sodelovanja z organi zavoda

K točki 6: Samoevalvacijsko poročilo 2022

K točki 8: Okrožnica MVI za RDU ravnatelja

Okrožnica MVI – soglasje za RDU ravnatelja

 

(Skupno 271 obiskov, današnjih obiskov 1)