Vabimo vas na 5. sejo sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ki bo

v TOREK, 8. junija 2021, ob 18. uri,
v učilnici za zgodovino na matični šoli v Dolu.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled izvrševanja sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta zavoda z dne 13. 4. 2021.
3. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila.
4. Pobude in predlogi članov sveta.
5. Obravnava pritožb glede sprejema v vrtec.
6. Imenovanje ravnatelja, obveščanje neizbranih kandidatov in sklenitev pogodbe o zaposlitvi z imenovanim ravnateljem.

Predsednica sveta zavoda
Erika Frantar

 

Vabilo na 5. sejo sveta zavoda

Gradiva:

k točki 2: Zapisnik 4. seje Sveta zavoda_13. 4. 2021.docx

k tički 3. Samoevalvacijsko_poročilo_2020_21

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)