OŠ Janka Modra je ena izmed petih šol v Sloveniji, ki je v šolskem letu 2014/15 v sodelovanju z oddelkom za fiziko in tehniko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani vse devetošolce vključila v projekt Chain reaction (Verižna reakcija). V projektu sodeluje 9 evropskih držav (vključno s Slovenijo) ter Gruzija in Jordanija. V okviru tega mednarodnega projekta smo na naši šoli izvedli tri tehniške dneve.

Projekt, ki je namenjen ustvarjalnemu razmišljanju na naravoslovnem področju, je zelo dobro načrtovan, zato je bil temu primeren tudi odziv učencev. Učenci so bili na tehniškem dnevu razporejeni v različne tematske sklope: vodne turbine, električni avto, sončni kolektorji in rastline v vesolju. Skupine so vodili predavatelji in asistenti s Pedagoške fakultete, v pomoč so jim bili tudi njihovi študenti. Pred začetkom prvega tehniškega dneva so na fakulteti oblikovali skupine po ključu naključne izbire učencev.

Prvi tehniški dan so spoznali teorijo in se seznanili z načrtom dela za preostale tehniške dneve. Predstavljena sta jim bila koncept vseh treh tehniških dni in morebitna udeležba na nacionalni konferenci na Pedagoški fakulteti. V vseh skupinah so že prvi dan pričeli s praktičnim delom.

Na drugem tehniškem dnevu so nadaljevali delo s prvega dne ter predvsem s primerjavo in analizo dobljenih rezultatov. Namen drugega tehniškega dne je bil, da svoje izdelke izboljšajo in optimizirajo do tolikšne mere, da so jih lahko nato na tretjem tehniškem dnevu smiselno vključili v poročila, ki so bila sestavni del zadnjega tehniškega dne.

Na tretjem tehniškem dnevu smo se z učenci razporedili v štiri učilnice, ki so bile računalniško opremljene posebej za namen pisanja poročil in priprave predstavitev ter izdelave plakatov. Na koncu tretjega tehniškega dne so vse skupine svoje delo predstavile v sklopu kratkih in jedrnatih predstavitev. Slednje je bilo tudi odločujoče, kdo oz. katere skupine učencev so si z delom na vseh treh tehniških dneh priborile udeležbo oz. predstavitev svojih projektov na nacionalni konferenci na Pedagoški fakulteti. Dragocena zkušnja, ki so jo dobili na nacionalni konferenci s predstavitvami v veliki dvorani fakultete pred množico udeležencev – učencev z drugih štirih šol, mentorjev, študentov, asistentov, predavateljev Pedagoške fakultete, vodstvom projekta, gostujočimi profesorji in strokovnjaki s področja gospodarstva, jim bo prav gotovo koristila pri nadaljnjem srednješolskem izobraževanju.

Učenci so s svojo neverjetno zagnanostjo pri delu dobili zanimive in poučne rezultate na naravoslovno-tehniškem področju, z zavzetostjo pri sodelovanju pa je bil uspeh ob zaključu projekta že kar naravna posledica.

Urška Kovač Grad in Nejc Žagar

(Skupno 335 obiskov, današnjih obiskov 1)