V TOREK, 30. 09. 2014 OB 17.00 V UČILNICI ZGODOVINE

VABILO

DNEVNI RED

  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
  2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 48. seje sveta staršev z dne 17.6.2014. [KLIK]
  3. Obravnava in sprejem Rebalansa finančnega načrta za leto 2014 (pripravljenega po spremembi sklepa MIZŠ). [KLIK 1] [KLIK 2]
  4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15. [KLIK 1] [KLIK 2]
  5. Razno, pripombe in predlogi staršev.
(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)